top of page

Podmínky spolupráce, etická pravidla a GDPR

Členové týmu "Terapie Letná" poskytují na základě svého odborného vzdělání konzultace, rodinnou, párovou či skupinovou psychoterapii v rámci své OSVČ praxe na adrese Veverkova 16, Praha 7. Naše pracoviště je diskrétní a dbá o bezpečí a anonymitu svých klientů.

Klienti vyhledávají jejich služby dobrovolně. Na termínu úvodní konzultace se mohou domluvit prostřednictvím kontaktních údajů v profilu každého odborníka. První sezení je zpravidla orientační a jeho cílem je zmapovat cíle a očekávání klientů od společné práce. Na úvodním sezení budou klienti také podrobněji seznámeni s podmínkami spolupráce a s pravidly ochrany osobních údajů (GDPR). Cíl a přínos terapie bývají v procesu poradenství či terapie průběžně reflektovány. Klienti mohou svou spolupráci po předchozí domluvě s poskytovatelem kdykoliv ukončit.

Naši experti se ve své poradenské a terapeutické práci řídí etickým kodexem svých odborných společností a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“).

Storno podmínky jsou uvedeny v profilu každého odborníka. 

bottom of page