top of page

MUDr. Jana Peichlová

Profese:

Psychiatrička, psychoterapeutka 

Certifikovaná rodinná terapeutka SOFT

Nabízené služby:

Individuální, párová a rodinná terapie-poradenství

Zaměření:

MUDr. Jana Peichlová poskytuje klientům terapeutické

konzultace v oblastirodinných a párových vztahových a

psychosomatických problémů. Rovněž i individuální terapeutické

konzultace při nejrůznějších osobních, vztahových či

psychosomatických potížích. S páry a rodinami pracuje

pravidelně v terapeutickém páru s Mgr. Michalem Horažďovským.

Ve své práci integruje své znalosti a zkušenosti několika

psychoterapeutických přístupů; psychoanalytické terapie, systemické psychoterapie a

bio-psycho-sociálního modelu nemoci, který zastává Společnost psychosomatické medicíny ČLS.

 

Vzdělání a kvalifikace:

Výcvik v párové a rodinné terapii - IPPART, ČSPAP, Praha

Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Liberec

Sebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Praha

Kurz terapie párového vztahu, Liberec

Specifický zážitkový výcvik pro párové a rodinné terapeuty při ČSPAP, Praha

Kurz systematické psychoterapie při IPVZ, Praha

Kurzy KBT úzkostných poruch, Praha

 

Specializovaná způsobilost v systematické psychoterapii

Specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

Atestace v oboru psychiatrie

Všeobecné lékařství na 1. LF UK Praha

Ceník:

Individuální konzultace (50min.) – 1200Kč

Párová terapie (80min. – jeden terapeut) – 2000Kč

Párová terapie (80min. – dva terapeuti) – 3000Kč

Rodinná terapie (80min. – dva terapeuti) – 3000Kč

Kontakt:

Email: jpeichlova@seznam.cz

Web: www.janapeichlova.com

Sezení je možné zrušit bez poplatku tři pracovní dny před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení.

_X7A3230_u_cb_u_u.jpg
bottom of page