top of page

Psychosomatika

Psychosomatika je vědní a terapeutický obor, který se zabývá vztahem lidské psychiky (psýché) a těla (soma). Nelze přitom opominout vliv prostředí, kde se tento vztah odehrává. 

Poměrně známé jsou dnes lidové výklady: bolení hlavy může znamenat „hlavu plnou starostí“, bolest zad zase „že má člověk naloženo“. Jsou to významné a moudré postřehy z „lidové psychosomatiky“, které ukazují, jak se přirozené soužití těla a duše odráží v našem běžně používaném jazyce či dokonce v lidových rčeních. Psychosomatika jako obor je přirozeně mnohem komplexnější a složitější disciplína.

V našem centru si můžeme prohlížet, co nám tělo napovídá, více do hloubky, a to v rámci všech terapeutických přístupů. Byla by ostatně škoda takové nápovědy nevyužít.  Psychosomatický pohled je katalyzátorem terapeutické práce. 

Člověk si s velkou pravděpodobností dokáže “vysomatizovat“ i poměrně vážné nemoci. Cílem psychosomatického přístupu je tak především včas zaslechnout a zabývat se slabými voláními těla, aby k těm silným a závažným nikdy nemuselo dojít. Má tedy funkci terapeutickou i preventivní.

bottom of page