top of page

Individuální terapie

 

Individuální terapie nabízí bezpečný a podpůrný prostor pro řešení osobních, vztahových či psychosomatických obtíží, náročných životních situací, krizí, změn, nejistot a obav. Umožňuje hlubší porozumění sobě, možným souvislostem, poskytuje možnost náhledu a orientace. Zároveň se může stát cestou sebepoznání, osobního zrání a růstu.

 

V individuální terapii se klient spolu s terapeutem intenzivně věnují těm tématům a obtížím, s kterými klient přichází a které ho trápí. Terapeut klientovi naslouchá, věnuje mu svou pozornost, nehodnotí, nesoudí. Vytváří s klientem autentický terapeutický vztah a provází ho jeho procesem tak, jak to odpovídá jeho tempu a jeho potřebám.

 

Individuální psychoterapie může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Krátkodobá terapie bývá většinou zaměřena na řešení konkrétního problému čí obtíže. V dlouhodobé individuální terapii má klient větší možnost dostat se do hlubšího kontaktu se sebou, svým prožíváním, tělem, myšlením. Je možné dojít ke kořenům obtíží , k vztahovým vzorcům či strategiím řešení, které souvisí i s minulostí klienta a jeho předchozími zkušenostmi.

 

 Individuální terapie také nabízí možnost nalezení přirozenějšího a zdravějšího vztahu k sobě i druhým, rozvinutí svých jedinečných schopností, darů , nalezení vnitřních zdrojů a zpřístupnění a oživení vlastních hojivých a léčivých procesů.

 

V našem centru poskytují individuální konzultace všichni kolegové.

bottom of page