top of page

Rodinná terapie

 

Každý člověk prochází svým jedinečným vývojem. Podobným jedinečným vývojem prochází ale také celá rodina. Reaguje v ideálním případě na měnící se potřeby všech svých členů (zejména dětí), ale i na dění mimo rodinu.

 

Ke zdravému vývoji každé rodiny patří ale i krize či náročná období. Někdy se stane, že rodina potřebuje v překonání překážek svého růstu pomoci. Takovou podporu může najít v osobě nestranného rodinného terapeuta.

 

Rodinná terapie je speciální léčebný přístup, který se používá při překonávání široké škály zdravotních či vztahových obtíží. Podstatou rodinné terapie je práce s celým rodinným systémem, která umožňuje klientům nahlédnout, v jakém kontextu se dané obtíže objevují a jakou funkci v rodinném systému plní.

 

V našem zařízení poskytují tuto službu v terapeutickém páru: Jana Peichlová s Michalem Horažďovským a individuálně Helena Franke

bottom of page