top of page

Mgr. Linda Peichlová

Profese:

Psychoterapeutický poradce, kandidát České společnosti pro

psychoanalytickou psychoterapii

Nabízené služby:

psychoterapeutické poradenství, osobní rozvoj, skupinová

psychoterapie

 

Zaměření:

Linda Peichlová pracuje individuálně s dospělými klienty, kteří

mohou zažívat obtíže ve vztazích, komunikaci, trpí nízkým

sebevědomím,dostávají se opakovaně do podobných situací, se

kterými nejsou spokojeni, chtějí porozumět sami sobě, potýkají se

s úzkostnými, depresivními obtížemi nebo psychosomatickými

obtížemi, chtějí poznat sami sebe. Vedle individuální práce s klienty

nabízí i psychoanalyticky orientovanou skupinovou psychoterapii.

Své služby nabízí česky a anglicky mluvícím klientům.

 

Vzdělání a kvalifikace:

Magisterské studium psychosociální vědy, filozofie a teologie na HTF UK v Praze

Základy krizové intervence

Kurz Jacobsonovy progresivní relaxace

Kurz Respektovat a být respektován

Nenásilná komunikace

KBT Léčba nespavosti

Ceník:

individuální konzultace:  1400 kč/50 min.

skupinová psychoterapie: 350 kč/90 min.

Kontakt:

Tel: 776 547 546

Sezení je možné zrušit bez poplatku tři pracovní dny před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení.

linda cb.jpg
bottom of page